Đèn Mây Tre: Kiểu đèn mây tre hình nơm cá nhỏ phi 20 cao 28

90.000 

  • Đèn mây tre hình nơm cá nhỏ
  • Kiểu đèn mây tre hình nơm cá nhỏ phi 20 cao 28 này chưa gồm bộ dây đui đế ốp và bóng đèn.