Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre hình tròn có lồng nhựa, vải trang trí nhà hàng

500.000  195.000