Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre đan tròn một lớp hình cầu phi 40

320.000  189.000