Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tre chụp nơm nhỏ trang trí studio size 25*25

200.000  99.000