Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre như cái gương thả trần trang trí

350.000  175.000