Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre như cái gương thả trần trang trí

200.000  97.000