Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre hình cầu 2 lớp tăm tre trang trí nhà hàng

500.000  255.000