Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre hình chóp buộc đầu trang trí quán ăn

150.000  65.000