Đèn Mây Tre: Mẫu đèn nan tre đan hình lá sen có vành

159.000