Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre có lồng hình đôi mắt trang trí

300.000  195.000