Đèn Mây Tre: Mẫu đèn tăm tre trụ tròn, trụ dài lồng nhau trang trí nhà hàng

280.000