Đèn Gỗ: Mẫu đèn gỗ hình tổ chim dồng dộc trang trí phòng khách DG041

340.000 

Mẫu đèn gỗ hình tổ chim dồng dộc thả trần trang trí bàn ăn DG041 đui E27 giá rẻ, đèn chưa gồm bộ đui đế và bóng trang trí